Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 29. august 2024 kl. 19 i Storstuen.

Efter generalforsamlingen er alle velkomne til sangaften i Storstuen, under overskriften “Kom med din sang”.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 29. august 2024 kl.19.00

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Behandling af forslag
• Forslag til ændring af vedtægter vedrørende revision af regnskabet (2. godkendelse). Forslagets ordlyd kan ses på link herunder.
• Valg af registreret revisor – forslag er FKS Revision v/
Finn Schou
5. Evt.

Vedtægtsændringer