Kirkelige handlinger

Dåb

Dåb aftales med præsten. Man aftaler under hvilken gudstjeneste barnet ønskes døbt. Der aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten. En samtale, der kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Ved samtalen gennemgås dåben, og der er lejlighed til at drøfte såvel praktiske som trosmæssige spørgsmål.

Faddernes navne og adresser meddeles til præsten. Der kan være mellem 2 og 5 faddere. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være nået konfirmationsalderen.

Minikonfirmander

Minikonfirmander er et tilbud for alle dem, der går i 3. klasse.

Børnene bliver fortrolige med kirkens rum og fortællinger. Vi går bl.a. tur på kirkegården, og børnene skal høre en hel masse af kristendommens fantastiske fortællinger om det at være menneske. Måske skal vi også prøve at lave vores egne bønner.

Hver gang spiser vi sammen. En nybagt bolle med pålægschokolade og lidt saftevand gør godt, når man for alvor skal begynde at forholde sig til livets store spørgsmål.

Forløbet strækker sig over ca. 5 gange i januar og februar. Det foregår på onsdage i tidsrummet 15.00 – 16.30.

Vi slutter det hele med at lave en børnegudstjeneste, i 202 bliver det vores fastelavnsgudstjeneste den 19. februar kl. 10.00. Efter gudstjenesten går vi i Storstuen og spiser pizza og drikker saftevand og slår katten af tønden. 

Konfirmation

Konfirmation er altid 1. søndag efter påskedag. I 2023 er det således den 16. april.

Dagen efter, blå mandag inviterer valgmenigheden alle konfirmanderne på brunch i storstuen.

Vi holder indskrivning af de nye konfirmander en søndag i juni i forbindelse med en gudstjeneste, hvor vi så bagefter går over og spiser sammen. I vil kunne læse i kirkebladet, hvilken dato det bliver.

I begyndelsen af konfirmandforberedelsen tager vi på konfirmandlejr fra lørdag til søndag med efterfølgende, afsluttende ungdomsgudstjeneste. Datoen for dette vil også fremgå af kirkebladet.

Medlemmernes børn får besked om alle datoer ved et brev. Ønsker man at blive medlem henvender man sig til præsten.

Konfirmationsforberedelsen ligger i år på tirsdage fra kl. 08.00-09.30 fra september til konfirmation i april.

Under konfirmationsforberedelsen deltager konfirmanderne i udflugter, gudstjenester og kirkens øvrige aktiviteter og får herigennem en fornemmelse for hvad det vil sige at ”være kirke sammen”.
Forældrene bliver indbudt til gudstjenester og informationsmøder et par gange i forløbet og engagerer sig ligeledes sammen med børnene.

Vielse

Vielse aftales med præsten. Man aftaler et tidspunkt for vielseshandlingen. Der aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten. Denne samtale kan foregå i eget hjem eller hos præsten. Her gennemgås vielsesritualet og alt det praktiske ved vielsen. Desuden taler præsten med brudeparret om forventninger og livshistorie.

Parret medbringer en prøvelsesattest/ægteskabserklæring som udstedes af parrets kommune tidligst tre måneder før vielsen. Navn og adresse på to vidner til brylluppet meddeles præsten.

Ønsker parret at kirken står for oppyntning af kirken kan rettes henvendelse til Jytte tlf.
nr.: 28 74 31 50

Begravelse

Tidspunkt aftales med præsten. Der aftales også tidspunkt for en samtale med præsten. Denne samtale kan foregå i eget hjem eller hos præsten.

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse