Formandens beretning 2020

Beretning 2020

Velkommen til generalforsamling 5 måneder senere end planlagt. En generalforsamling i et år, som ingen af os kunne forestille os, da vi tog hul på året 2020. Vi har og er alle berørt af corona-situationen på den ene eller anden måde. Nogle er berørt mere end andre og vi ved endnu ikke, hvor længe vi skal være underlagt restriktioner og vi ved heller ikke om der kommer flere restriktioner og begrænsninger. Det er en virkelighed, vi alle må forholde os til, også her i Valgmenigheden.
Jeg var i starten af marts begyndt at skrive på beretningen til generalforsamlingen i april; men da jeg læste udkastet her i weekenden, kunne jeg se, hvor meget der har forandret sig, så derfor måtte der skrives en ny. Det føltes som om, at det jeg havde skrevet, var sket for flere år siden og ikke kun i 2019.

Da vi i april 2019 var samlet til den ordinære generalforsamling, var vi midt i processen med at finde en ny præst til vores valgmenighed. Vi havde valgt at genopslå stillingen, da ansøgningsfeltet mildest talt var meget magert. Vi havde heldigvis to gode vikarer Michael og Anders og fantastiske ansatte, som hver især bidrog til, at I som medlemmer ikke skulle mærke at vi var uden vores egen præst. Oven i dette stod vi også som arrangører af et årsmøde for de grundtvigske fri- og valgmenigheder i slutningen af maj. Michael, som skulle holde gudstjenesten til årsmødet, havde spurgt sin gode ven Ole fra Mors om han ville hjælpe med gudstjenesten. Ole er også medlem af bestyrelsen i foreningen, så han skulle alligevel deltage. Ole og jeg faldt i snak i løbet af dagen og resten af historien kender i. Ole sendte en ansøgning og vi i menighedsrådet var ikke i tvivl. Ole passede lige ind i vores DNA.
Ole tog fat på arbejdet efter at have været til eksamen og ordination hos biskoppen og både Ole og Ine faldt hurtigt til i præstegården og valgmenigheden.

  1. marts i år blev Danmark lukket ned og det i bogstavelig forstand. Ansatte skulle arbejde hjemmefra, skoler, daginstitutioner lukkede og også kirkedørene blev lukket og låst. Her glemte vi vist at låse kirkedøren.

En situation som vi aldrig havde stået i før. Hurtigt fandt Ole og Mads ud af at der skulle optages og sendes en lille gudstjeneste digitalt hver søndag. Ines søn Oskari, som var flyttet ind i Præstegården under nedlukningen, blev hyret som fotograf og de første udsendelser blev optaget håndholdt på Oles mobiltelefon. Efterhånden blev teknikken forfinet og det blev til en del gudstjenester frem til Kristi Himmelfarsdag, hvor vi igen måtte holde åbne kirkedøren til gudstjeneste.

En meget stor TAK skal I have for dette. Mange, også uden for menigheden, så og lyttede med, I udfyldte det tomrum, som var opstået.

Da vi igen måtte åbne op med restriktioner, måtte vi prøve os frem og lægge skinnerne mens vi kørte toget, for hvordan gudstjenester og kirkelige handlinger skulle afvikles. Jeg synes, vi nu har fundet en form, som vi kan arbejde med; men vi er klar til at justere hen ad vejen.

Til Ole og Ine vil jeg sige TAK fordi I simpelthen valgte at afkorte jeres sommerferie til en uge hen over sommeren, for at kunne holde gudstjenester og formiddagshøjskole i en periode, som plejer at være stille. Det viste sig at være en rigtig god ide, da mange deltog både i kirken og her i Storstuen. I må blot love mig at I får jeres velfortjente ferie senere på året.
Ole, du er præst 24/7 og din dør eller telefon er altid åben. Det betyder meget for dig at komme ud og besøge vores medlemmer og få en god snak.
Du afløser i andre menigheder, senest måtte du træde til med kort varsel og afholde konfirmation i Vejstrup, da Anders var blevet syg.
Du har altid tid til vores samtaler, om det er tidligt om morgenen i bilen på vej til arbejde eller over en kop kaffe ved spisebordet eller på terrassen. Det sætter jeg stor pris på.

En del arrangementer og aktiviteter er jo blevet aflyst og nogle af dem; kender I slet ikke, da vi valgte ikke at udsende kirkebladet i foråret.
Et enkelt arrangement vil jeg dog nævne. Søndag d. 26. april skulle vi have fejret Oles 60-års fødselsdag med boller og lagkage efter gudstjenesten her i Storstuen.
Det måtte vi jo aflyse. Ole blev ikke snydt for en gave, et gavekort til en musikalsk oplevelse sammen med Ine efter eget valg.

Jeg vil nu gøre et lille ophold i min beretning, da jeg synes, Ole fortjener en fødselsdagssang.

Ansættelse og indsættelse af Ole, som vores nye præst og afholdelse af årsmødet for de grundtvigske valg-og frimenigheder i maj sidste år, krævede en del arbejde og tid for menighedsrådet i 2019. Men vi fik også tid til at kigge på andre opgaver.

Hvis vi starter i kirken, har vi efter forslag for medlemmer fået sat elektronisk lås på kirkedøren, så kirken altid er åben i dagtimerne. Det er en stor glæde, at vi har mulighed for det. I kirken har vi fået sat et aflåst skab op i rummet til højre for alteret til vores kirkesølv mm. Det er påkrævet af vores forsikring.

Ligeledes har vi indkøbt en flytbar højtaler, så alle kan få glæde af de fortryllende toner, Mads frembringer på klaveret.

Sidste år fik orgelet den store hovedrengøring, det tog næsten en hel uge. I den forbindelse blev det bemærket, at klaviaturet på orglet har forskubbet sig. Det er næsten lige så dyrt at reparere som at få et nyt. Vi har derfor besluttet at få et nyt klaviatur. Det bliver skiftet i slutningen af oktober.

Vi har også vedtaget en fotopolitik ved kirkelige handlinger.  I dag er det så nemt at tage billeder med sin telefon og herefter offentliggøre billederne på sociale medier som Facebook og Instagram. Da den kirkelige handling, det være sig den almindelige gudstjeneste om søndagen, ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse skal være til glæde for alle og det pga. den nye Persondataforordning ikke er tilladt at offentliggøre billeder uden samtykke med alle fotograferede, har vi set os nødsaget til at lave en politik for området. Jeg vil her nævne flg.:

 

  • Det er tilladt at fotografere/filme fra siddepladserne. Uden blitz.
  • Det er ikke tilladt at bevæge sig rundt i kirkerummet under gudstjenesten med det formål at filme eller fotografere.

 

Retningslinjer for fotografering hænger på opslagstavlen i våbenhuset og kan ses på vores hjemmeside. Ole fortæller også om retningslinjerne, når han taler med dåbsforældre og brudepar.

 

Udenfor kirken har vi også efter opfordring besluttet at få lagt en sti af granitsten og chasesten fra kirken over til lågen til kirkegården. På kirkegården vil der fra lågen til toiletbygningen blive lagt fliser. Det skulle gøre det lettere for folk i kørestol, med rollator og barnevogn at komme op på kirkegården.

 

Vi fortsætter stadig stille og roligt med at så græs i midterstykket på kirkegården. Ligeledes er der blevet fældet et par træer herude og nauren ved kapellet har fået fjerne et par grene, så kapellet med den ny olierede dør bedre kan ses.

 

Vi har fået automatisk tænd og sluk på lamperne på parkeringspladsen. Det giver et mere indbydende indtryk i de mørke timer.

 

I slutningen af januar havde en medarbejder hos Kristiansdal, det tidligere Pedalhjørne, fået til opgave at klippe hegnet ned ind til vores græsplæne. De havde dog ikke tænkt på, at hegnet stod på vores side af skellet.

Vi fik lavet en aftale med Kristiansdal om at rydde hegnet og sætte en bøgehæk på vores matrikel, som vi fremadrettet passer og klipper. Vi deltes om udgiften. Det betyder nu, at vi har en fin bøgehæk næsten hele vejen rundt om vores areal.

 

Vi fået en ny kirkebilsordning. Ferritslev taxa stoppede pr 1. december og vi har derfor lavet en aftale med Palles taxa i Ringe. Kirkebilen skal bestilles senest kl. 16:00 om fredagen. Vi har nok ikke været så gode til at reklamere for brug af kirkebil; men det vil vi bestræbe os på fremadrettet.

 

Da kirken lukkede og hermed alle arrangementer og udlejninger her i Storstuen, besluttede Ejvind og Pia at bruge tiden på bl.a. at slibe og give alle vores udendørs træbænke olie, så de i dag står så fine. Ligeledes blev der sat nyt rækværk op ved præstegården, som efterfølgende blev malet hvidt. Lågerne til kirkegården fik også en omgang. Buske og træer blev beskåret og kirkegård og omgivelser blev ordnet.

Også til jer skal der lyde en stor tak for jeres arbejde og hjælpsomhed. Det er dejligt at komme forbi og se, hvilket godt samarbejde i har om opgaverne.

 

Else, tak fordi du stadig styrer vores økonomi og regnskaber med sikker hånd. Jeg har savnet din kaffe og hjemmebagte kager i foråret, hvor vi måtte mødes på din trappe og udveksle informationer. Heldigvis tør vi igen gennemgå opgaver og tal over en kop kaffe.

 

Til alle andre ansatte, medhjælpere og frivillige. En meget stor TAK for jeres engagement og opbakning både da vi var præsteløse, under nedlukningen i foråret og i det hele taget i det daglige. I skal vide at jeres indsats er meget påskønnet.

 

Vi har også fået en ny hjemmeside, hvor I som tidligere kan finde tidspunkter for gudstjenester og arrangementer, samt informationer om Valgmenigheden. Kalender og retningslinjer for udlejning af Storstuen osv. Her vil det også være fremadrettet blive muligt at tilmelde sig arrangementer. For overholdelse af corona-krav kan vi ikke være så mange her i Storstuen og i kirken.  Derfor vil der være enkelte arrangementer, som kræver tilmelding, desværre.

 

For et par år siden fremviste vi skitser til en udbygning af Storstuen. De forslag var I ikke så begejstrede for. Det tog vi til efterretning og vi fik andre opgaver, som ansættelse af ny præst. I starten af året støvede vi planerne af og kiggede på dem igen med friske øjne. Vi fandt hurtigt ud af, at forudsætningerne havde ændret sig.

Der var ikke behov for en ny konfirmandstue. Ole vil enten bruge den gamle konfirmandstue og hvis holdene er for store, bliver undervisningen bare her i Storstuen.

Men vi har stadig brug for noget mere depotplads og vi kan også godt bruge et lille mødelokale. Derfor har vi fået lavet en ny skitse på en forlængelse af Storstuen på 3 meter ud mod Espegyden. Det vil give mere depotplads i stueplan. På 1. sal vil der blive lukket ud mod salen og der vil blive indrettet et mødelokale med trappe fra gangen. Denne udvidelse vil ikke ændre på udtrykket af Storstuen. Prisen for en sådan udbygning og indretning vil være ca. 2 mio. alt incl.  Vi håber at kunne påbegynde arbejdet i 2021 med hensyntagen til brugen af Storstuen.

 

På generalforsamlingen sidste år fremlagde vi et udkast til vedtægtsændringer. I havde forskellige input, som vi tog med tilbage. Vi har nu et nyt udkast, som skulle afspejle den praksis og hverdag, Valgmenigheden opererer i. Udkastet vil blive gennemgået i detaljer senere.

 

En sidste ting jeg lige vil nævne, som især jeg har brugt en del tid på det forløbne år er indmeldelse af 18-årige og flueben i skattemappen.

Når vores unge mennesker fylder 18 år og bliver myndige, skal de også være selvstændige medlemmer, hvis de ønsker at fortsætte som medlem af Valgmenigheden. Det betyder, de skal udfylde en indmeldelsesblanket og sætte flueben i skattemappen. De får et pænt brev med frankeret svarkuvert, hvor vi beder dem returnere indmeldelsesblanket. I år har Ole endda besøgt samtlige 18-årige og deres forældre med brevet. Desværre vender ikke mange tilbage og der må sendes op til flere breve eller mails for at få et svar. Jeg ved godt, at det ikke er det vigtigste i et ungt menneskes liv at få udfyldt en sådan indmeldelsesblanket. Men det er jo ligesom det, der hører med til at blive voksen at der er nogle ting, som bare skal gøres. Derfor har i nogle unge mennesker i jeres familie eller omgangskreds, kunne I ved lejlighed tage snakken med dem, så vi ikke skal bruge så megen tid på dette. I sidste ende vil de unge mennesker blive overført til Folkekirken, da de ellers ikke vil være medlem nogen steder.

 

Flere af jer har fået mail fra Else om at huske at forny fluebenet i Skattemappen. Det skal ske hvert 5 år og Else kan ikke se, hvornår I har sat fluebenet. Derfor vil I ikke tjekke om det er i orden. Det er da ærgerligt, hvis I kommer til at betale for meget eller for lidt. En anden fordel ved fluebenet er, at Else altid kan se jeres adresse, så hvis I glemmer at melde flytning til Else, vil den nye adresse efter et stykke tid fremgå i Skattemappen.

 

 

Jeg vil slutte med at takke menighedsrådet for gode og konstruktive møder.

Tak fordi I altid hurtigt skriver tilbage, hvis et emne eller spørgsmål sendes ud på mail og som ikke kan vente til et almindeligt møde. Tak for jeres engagement i arbejdsgrupper og kaffebrygning om søndagen.

Vi har fået et nyt medlem i menighedsrådet.

 

I slutningen af april sidste år døde menighedsrådsmedlem Troels Borring. Troels bidrog igennem årene med gode og spændende ideer. Han var en inspirator og var ikke bleg for at stille modspørgsmål, så vi fik set problemstillingen fra forskellige sider.

Anne Jørgensen fra Ferritslev trådte som suppleant ind i Troels sted. Du faldt hurtigt til og deltager aktivt med konstruktive ideer og spørgsmål i vores møder. Tak for det.

 

Jens Christian Hvelplund der er på valg i dag, genopstiller ikke. Jens Christian har været med i menighedsrådet i 6 år og har ydet et meget stort arbejde. Du har været primus motor for vores hjemmeside igennem alle år og sørget for at siden altid var opdateret. Ligeledes har du igennem årene sørget for at computer, internet mv spillede på præstekontoret og du havde en god kontakt til Kennet hos Netplan. Du var også vores faste fotograf til mange arrangementer og aktiviteter, ligesom du mange søndage har stået for kaffebrygningen til vores kirkekaffe.  Du har været meget tydelig og konstruktiv i din kommunikation og

du har været en stor støtte for mig igennem årene. Tusind tak for det.

Jens Christian fik på vores sidste menighedsrådsmøde en gavekurv, som tak for den store indsats.

 

Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen