Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 03/09/2020
19:00 - 22:00


Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed afholdes torsdag d. 3. september 2020 kl. 19:00 i Storstuen.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af mindst to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Præstens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 19. marts.

7a. Forslag til revidering af vedtægter. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden

 1. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode
  På valg er Joachim Krongaard Stampe Mikkelsen, Susanne Jakobsgaard og Jens
  Christian Hvelplund.
  Joachim og Susanne modtager genvalg. Jens Christian genopstiller ikke.
 2. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
 3. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år

11 Evt.

Udkast til ændringer af vedtægter – Klik her

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.