Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 23/04/2024
19:00 - 20:30


Niels Brunse skrev sig ind i vore hjerter, da han og komponisten Carsten Johs. Mørch i 1998 vandt sangkonkurrencen i forbindelse med indvielsen af Øresundsbroen. Sammen skrev de sangen ”Godmorgen, lille land”, som for længst er blevet en del af rygraden i den danske sangskat. Brunse er ikke bare en dygtig, men også en flittig mand med mange litterære værker og sange på samvittigheden, og for et par år siden skrev han bogen ”Tro er ikke viden” på Forlaget Eksistens.
Niels kommer denne aften og fortæller om sine tanker bag bogen, der fik følgende ord med på vejen: ”Er der plads til tro i et samfund som vores? Hvordan skal troen indtænkes i en verdsligt og videnskabeligt baseret nutid? Niels Brunse tog udfordringen op i sin lille bog ”Tro er ikke viden”, som indledte Forlaget Eksistensens serie af bøger ”Kristendommen ifølge…”.
Brunse blev som de fleste af sin generation både døbt og konfirmeret, men meldte sig ud af Folkekirken i tresserne. 28 år senere meldte han sig ind igen, ikke som følge af nogen dramatisk omvendelse, men fordi det var det rigtige at gøre i forhold til hans egen vished og overbevisning. Tro er nemlig vished og ikke viden, siger han. I dag betragter han sig som en slags kristen kulturradikal, selv om det lyder selvmodsigende. Han er ikke teolog, højst en teologisk nysgerrig lægmand, og hans liv har i øvrigt stået i litteraturens tjeneste.
Han er oversætter (af Shakespeare, ikke mindst) og forfatter til romaner, noveller, sang- og salmetekster og har holdt mange foredrag i ind- og udland om alt det, som ord kan.”

Vel mødt til en spændende aften. Alle er velkomne.

Sted: Storstuen