Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 17/01/2024
19:00 - 21:30


Vi mærker det alle. Vejret ændrer sig. Vældige vandmasser finder vej til men- neskers huse, mens stadig større områder bliver golde på grund af manglende nedbør.

Verden ændrer sig. Og det går stærk, fornemmer vi. Men hvor er vi på vej hen? Og tør vi komme med et kvalificeret bud?

Ja, denne aften gør vi. I godt selskab med Torben K. Jensen, der op gennem 00’erne og 10’erne ledede det univer- sitetspædagogiske Center for læring og Uddannelse ved Aarhus Universitet og desuden har undervist ved Højskolen Mors fra skolens opstart i 2020 og som nu er ansat som specialkonsulent ved Syddansk Universitet. Torben har skrevet adskillige bøger om politik, sundhedsfremme og pædagogik og er aktiv i en dansk klimaborgergruppe.

Om sit højst aktuelle foredrag skriver Torben: Allerede i 1970’erne konstaterede den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup i bogen System og Symbol, at ”det er bivirkningerne af teknologien, der forvandler verden”, og at ”det nye er, at vi har fået indrettet os et samfund, som vi ikke har intelligens til. Ganske vist har vi heller ikke moral til det… men det er ikke noget nyt”. Med den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup i den ene hånd og den en- gelske økonom Kate Raworth – kendt for bogen Doughnut Økonomi – i den anden, vil vi undersøge, hvor alvorlige klimaudfordringerne er, og hvor store forandringer i vores sociale liv, de vil afstedkomme. Og vi vil se på, hvorfor vi har så svært ved at begribe lige netop klimakrisen og handle i tide politisk, økonomisk og privat.

Og endelig vil Torben give sit bud på, hvad vi stiller op, når vi ikke længere har moralsk ret til vores danske middelklasseliv, og hvilke visioner vi kan opstille for en bedre verden i social balance og inden for rammerne af klodens naturgrundlag?

Sted: Storstuen