Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 18/04/2024
19:00 - 22:00


Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 18. april 2024 kl. 19:00 i Storstuen.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af protokolfører

3. Valg af mindst to stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Præstens beretning 

6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år

7. Behandling af indkomne forslag
    Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 4. april.

8. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende revision af regnskabet. Forslagets ordlyd kan ses på hjemmesiden

9. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode. På valg er Anne Jørgensen, Birthe Thordahl Christensen, Lis Rosager Møldrup.     

10. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.

11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år       

12 Evt.