Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 26/04/2023
19:00 - 21:30


Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Storstuen

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af mindst to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Præstens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 12.april

7a. Forslag til revidering af vedtægter. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden

7b. Status på Espegyden 1

 1. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.
  På valg er Joachim Stampe Krongaard Mikkelsen, Susanne Jakobsgaard og Lars
  Nordgaard Jakobsen.
  Alle tre modtager genvalg
 2. Valg af suppleant. Valget gælder for et år
 3. Valg af to revisorer og en revisonsuppleant. Valget gælder et år

11 Evt.