Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 24/08/2021
19:00 - 21:30


 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19:00 i Storstuen.

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af mindst to stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Præstens beretning
 6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 10. august.

7a. Forslag til revidering af vedtægter. Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden

 1. Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode
  På valg er Anne Marie Christensen, Anne Jørgensen og Lis Rosager Møldrup.
  Anne og Lis modtager genvalg. Anne Marie genopstiller ikke.
 2. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
 3. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år

11 Evt.