Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 29/08/2024
19:00 - 19:15


Sted: Storstuen

Efter generalforsamlingen er alle velkomne til sangaften i Storstuen, under overskriften “Kom med din sang”.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af protokolfører

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Behandling af forslag

• Forslag til ændring af vedtægter vedrørende revision af regnskabet

(2. godkendelse). Forslagets ordlyd kan ses på hjemmesiden.

• Valg af registreret revisor – forslag er FKS Revision v/ Finn Schou

5. Evt.